TAIFID CHAINTE


Is é atá sa tsraith seo dhá cheann déag de thaifeadtaí cainte (TC) a bhailigh an Biúró idir 1950 agus 1951 le cúnamh ó Choimisiún Béaloideasa Éireann. Roghnaíodh finnéithe le taifeadadh ar ceapadh iad a bheith 'ina ndíol suntais ar bhealach sainiúil éigin ag lucht staire' (BMH S 1412 - Aistriúchán). Cuireann na taifeadtaí blas breise le Bailiúchán an Bhiúró, ós féidir le lucht taighde an lae inniu canúint agus tuin chainte na ndaoine seo a chloisteáil agus iad ag insint a scéil in gcuid cainte féin.

Ina measc siúd a ndearnadh taifeadadh orthu, tá Áine Cheannt, baintreach Éamoinn Cheannt, duine de na ceannairí a cuireadh chun báis tar éis Éirí Amach na bliana 1916, a thugann cuntas ar an gcéad chruinniú de Chomhairle Míleata Bhráithreachas na Poblachta ina teach féin ar Bhóthar Oakley, Baile Átha Cliath; William O’Brien, ceannaire ar an lucht oibre, a chuireann síos ar an gcuimhne a bhí aige ar Shéamus Ó Conghaile, ceannaire eile a cuireadh chun báis sa bhliain 1916, agus Maud Gonne McBride, a labhraíonn ar na cúiseanna gur athraigh sí ó bheith ina 'cailín gan cúram' go raibh sí ina ceannaire réabhlóideach.

An Ginearál Seán Mac Eoin

Maud Gonne McBride

Oscar Mac Tréinfhir

Seán Moylan

Seán T Ó Ceallaigh

William O' Brien

Liam T Mac Cosgair

Éamonn Ceannt

Tomás Ó Cléirigh

An tAthair Aloysius Cap

An Breith. Onórach Conor A Maguire

An Breith. Onórach Gábhán Ó Dubhthaigh

William T. Cosgrave making a speach from the Courthouse Balcony, after his election in the Kilkenny by-election.
Military Archives National Archives